Search Result: bèbè

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

dumb

bèbè

blunt

bèbè

numb

bèbè

mute

bèbè

Her daughter was mute after a serious illness.

Pitit fi li a te vin bèbè apre yon gwo maladi.

blunder

bèbè

numb

bèbè

smudge

bèbè

smudge

bèbè

blemish

bèbè

Similar Words » Mo Ki Sanble

ornament

(noun)

bèbèl

(non)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?