Search Result: gaye

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

dissipate

gaye

spread

gaye

scatter

gaye

spread

gaye

scattered

gaye

radiate

gaye

spreading

gaye

winnings

gaye

astray

gaye

She has gone completely astray.

Manzè gaye nèt.

spreading

gaye

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?