Search Result: graj

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

rough

graj

grater

graj

Grate the manioc with a grater.

Graje manyòk la ak yon graj.

Similar Words » Mo Ki Sanble

abrade

(verb)

graje

(vèb)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?