Search Result: grater

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

grater

graj

Grate the manioc with a grater.

Graje manyòk la ak yon graj.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?