Search Result: konsève

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

store verb

konsève vèb

Similar Words » Mo Ki Sanble

store

(verb)

konsève

(vèb)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?