Search Result: mannigèt

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

trick

mannigèt

He pulled a lot of tricks to win that contract.

Li fè anpil mannigèt pou genyen gwo kontra sa a.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?