Search Result: rough

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

rough

graj

rough Adjective

gradoub

Adjektiv

His skin is rough when you touch it.

Po li gradoub lè ou manyen li.

Similar Words » Mo Ki Sanble

rough

(Adjective)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?