Search Result: sanba

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

poet

sanba

Jean Claude Martineau is a great poet.

Jean Claude Martineau se yon gran sanba.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?