Search Result: tchouboum

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

trouble

tchouboum

She got into trouble with her mother.

Li tonbe nan tchouboum ak manman li.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?