Search Result: wòb

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

dress noun

wòb non

Majoli wore a beautiful pink dress.

Majoli te mete yon bèl wòb woz.

dress noun

wòb non

Similar Words » Mo Ki Sanble

dress

(noun)

wòb

(non)

dress

(noun)

wòb

(non)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?